سوالات مربوط به خرید کتاب

ما به شما تضمین سالم رسیدن کتاب را میدهیم ولی اگربه کتاب آسیبی وارد شده باشد شرکت ما یک کتاب دیگر برای شما خواهد فرستاد.

ارسال با پست برای خرید بالای ۳۰۰ هزار تومان رایگان است. توضیح اینکه در صورت درخواست ارسال با پیک در تهران، مابه التفاوت ارسال با پست به عهده خریدار محترم است.